Nødvendig med smitting av belgvekstfrøet?

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Luserne samarbeider med en rase av rhizobiumbakteriene som ikke finnes naturlig i vår jord, og frøene må derfor smittes før såing. Bakteriesmitte bestilles samtidig med frøene. En regner med at rhizobiumbakteriene som samarbeider med kløverartene finnes i jorda og at det derfor ikke er nødvendig med å smitte kløverfrøene før såing. Det er samme rhizobiumbakterie som går på alle nevnte kløverarter. Nydyrka jord kan imidlertid ha behov for tilføring av rhizobiumbakterier. Da kan ofte det beste være å ta jordklumper fra skifte med god kløverbestand og der det ser ut til at nitrogenfikseringen virker. Jordklumpen blandes med litt vann og deretter smittes frøene.

Hvilke grasarter en blander med kløver vil være avhengig av om en ønsker en kortvarig eller mer langvarig eng. Timotei, engsvingel og rødkløver er eksempel på arter til en kortvarig eng for slått. Timotei, engsvingel, engrapp, engkvein, rødkløver og kvitkløver er et eksempel på en mer langvarig eng der kvitkløver etter hvert vil gjøre mer av seg.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.