Ettårige vekster (grønnfor)

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Valg av ettårige vekster vil avhenge av hva en skal bruke avlinga til om det er beiting eller høsting eller en kombinasjon. De fleste av de ettårige vekstene vil være beste egnet i blandinger med hverandre og sammen med korn som bygg og havre. Blanding av vikke, erter og bygg eller havre kan gi brukbare avlinger og er nyttig i et vekstskifte. Dersom det er med d litt raigras kan en ved lang veksttid (hovedsaklig Nordland og deler av Troms) få litt gjenvekst på raigras som kan gi noe beite ut på høsten. Åkerbønne kan og være aktuell, men det kan være mer variabel tilslag av denne. Av ettårige kløverarter er det bare perserkløver som er særlig aktuell. Den kan brukes i blanding med raigras og brukes til beite. Erfaringer viser at det jevnt over blir variabelt og til dels dårlig tilslag av denne kløverarten. Det finnes ferdige grønnforblandinger, men en kan også sette sammen sin egen tilpasset gårdens drifts- og vekstvilkår.

 

Grønnfôrblandinger med bygg og erter kan gi brukbare avlinger (Foto: Gunnlaug Røthe).

Gjødsling til grønnfôr vil avhenge av næringstilstand og arter. Reinbestand eller blandinger av ikke nitrogenfikserende vekster vil naturlig kreve noe mer. Svak gjødsling til grønnfôr med belgvekster vil som regel gi relativt større innslag av disse vekstene. 2-3 t blautgjødsel fra storfe vil kunne gi god avling.

Ved bruk av storfrøa arter som erter og åkerbønne er det viktig å få molda disse godt ned, 3-4 cm. Ved egne blandinger og stor forskjell i frøstørrelse kan det være best å så i to omganger. Dette vil være noe avhengig av såutstyret.

Tabell 1. Oversikt over noen aktuelle grønnfôrvekster/blandinger og bruksmåte

Arter, kg frø/daa

Ensilering

Beiting

5-12 kg havre/bygg + 4-10 kg erter + 2-5 kg vikke + 1-2 kg italiensk raigras

x

x

3-4 kg italiensk raigras + 0,5 kg perserkløver

x

3-4 kg westerwoldsk raigras

x

3-4 kg italiensk raigras

x

0,2-0,3 kg grønnfôrnepe

x

1,0-1,8 kg forraps

xFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.