Beite i økologisk driftsopplegg

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Flere av økobrukene har tatt i bruk mer av utmarka eller har ryddet til dels gjengrodde arealer for beiting. Ungdyra beiter som regel i skogen/utmark. Noen løser tilgang på beite ved at melkekyrne beiter åkerkanter, fjæra og arealer som vanskelig lar seg høste maskinelt eller på en rasjonell måte. Dette krever imidlertid flere kilometer med elektrisk gjerde og en del arbeid med gjerding. Resultatet blir et fint stelt kulturlandskap, biologisk mangfold og dessuten får dyrene en variert kost. På denne måten kan en unngå utvikling av reinbestand av f.eks. hundekjeks. I høglaktasjonen kan dette bli lite og det må vurderes bruk av ettårige vekster som raigras i tillegg.

For at småfe skal ha beite nok ut på høsten og helst unngå snaugnage enga, bør det såes ettårige vekster som raigras og/eller grønnfôrnepe.

Beiting på kløverrik hå eller kløverrikt beite med melkekyr kan gi smaksfeil på melka. Rødkløver skal også ha et høyt innhold av planteøstrogener som kan forstyrre fruktbarheten. Dette ser ikke ut til å være noe stort problem under norske forhold.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.