2. Drenering

30.01.2018 (Oppdatert: 06.12.2018) Are Johansen

 

Innhold:

 • Hvorfor er det behov for drenering?
 • Vann i jord           
 • God drenering, drift og vedlikehold hører sammen
 • Planlegging av dreneringstiltak
 • Aktuelle dreneringsmetoder
 • Overflateforming
 • Tradisjonell grøfting
 • Profilering
 • Omgraving
 • Erosjonsforebygging           
 • Økonomien i drenering

Utskriftsvennlig versjon:

 

Vedlegg:

 

Videoer om drenering:

Dataanimasjon

Filter

Grøfteutløp

Vurdering av myr

 

Oppgaver:

 1. Hvorfor har drenering disse effektene?

  • bedre trivsel for kulturplanter og nytteorganismer.

  • bedre utnyttelse av tilført gjødsel

  • bedre overvintring også i normalår

  • mindre omfang av kjøreskader

 2. Forklar hva som menes med sigevann, overflatevann, kapillært vann og grunnvann.

 3. Hvorfor bør det legges åpne grøfter rundt et jordstykke?

 4. Se på tabell 1 i dreneringskapittelet. Hvorfor er konklusjonen at grøfteavstanden må bli mindre når jorda har sterke kapillærkrefter sammenliknet med jord som har svake kapillærkrefter?

 5. Gå over grøfteutløpene fra lukka grøfter på en gård du kjenner.

  • Er røret skadd?

  • Er det rust og slam i utløpet?

  • Har det grodd mye røtter inn i røret?

  • Fjern proppen i rørene som ofte sitter i munningen

  • Dersom dette ikke hjelper, vurdèr andre tiltak

 6. Forklar hvilke undersøkelser som må gjøres tidlig og som er viktig i den videre planlegginga av et grøftearbeidet.

 7. Dekkmateriale over grøfterørene er viktig for å unngå gjenslamming. Hvilke typer dekkmateriale er aktuelle? Hvilke(t) er best egnet? Forklar.

 8. Profilering er en aktuell dreneringsmetode i Nord-Norge

  • Forklar hvorfor

  • 1-2 meter fra kanalkanten og inn i profilet er ofte problematisk. Hvorfor? Hvordan sikrer du deg at dette arealet fortsatt er tilfredsstillende?

 9. Ta utgangspunkt i et areal på en gård du kjenner som har behov for drenering. Utfør nødvendige registreringer og lag ei enkel skisse over arealet der du tegner inn tiltak du mener er nødvendig. Begrunn hvorfor du foreslår disse tiltakene.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.