Valg av grønnforvekst

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Ved valg av grønnfôrvekst bør en først og fremst være klar over hvordan det skal brukes. Skal det beites, høstes for direkte oppfôring eller skal det legges i silo? En skal også være klar over at grønnfôrvekstene har ulik vekstlengde, og krav til arbeidsbehov og teknisk utstyr.

 

Grønnfôr til beiting

Grønnfôr som skal beites må ha god smakelighet og høy fôrenhetskonsentrasjon. Både italiensk raigras og arter av korsblomstfamilien er svært aktuelle beitevekster. På jord med god struktur og god kalktilstand vil fôrraps kunne være en utmerket vekst til høstbeite for sau.

 

Grønnfôr til direktefôring, nullbeiting

Blandinger mellom bygg og havre, blandinger av korn + ert, korn + raigras eller korn + fôrraps egner seg til direktefôring. Ved høsting av korsblomstra vekster bør vi unngå for sterk knusing, da dette går utover smakeligheten, og fôropptaket.

 

Grønnfôr til ensilering

Ensilering av grønnfôr kan være problematisk. Sent slått korngrønnfôr kan gi en strårik, stri masse som er vanskelig å pakke i siloen. Noe som kan medføre varmgang både ved innlegging og uttak. Innblanding av fôrraps, westerwoldsk raigras eller erter er etter hvert blitt ganske vanlig. Dette gir bedre pakking i siloen og høyere proteininnhold enn ved bruk av rent korngrønnfôr. Blanding med korn vil også redusere pressaftavrenningen i forhold til de andre grønnfôrvekstene i reinbestand.

For å redusere pressafttapet fra westerwoldsk raigras kan denne med fordel fortørkes før innkjøring i siloen.

 

Grønnfôr som dekkvekst

Ved vårsåing av grasgjenlegg blir grønnfôrvekstene ofte brukt som dekkvekst. Hensikten med dette er å gi ugrasartene større konkurranse samt å øke avlingene i såingsåret. De fleste grønnfôrvekstene kan være aktuelle, men den bør være ståstiv og gi lys nok til grasplantene. Erfaringer viser at bygg, havre og fôrraps er de artene som er best egnet. De varige engvekstene bør få tid og rom til å utfolde seg, og dekkveksten bør derfor høstes tidlig.

 

Grønnfôr som dekkvekst øker avlingene i såingsåret, og gir ugrasartene større konkurranse. Her er det brukt ei blanding med korn, erter og vikke som dekkvekst til vårsåingen. (Foto Atle Horn)

Raigras er svært aggressivt og har en sterk gjenvekst etter slått. Dette kan fort ødelegge de varige engvekstene og det er derfor en del dårlige erfaringer med raigras som dekkvekst.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.