Såing

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

For vekster som kan utnytte lang veksttid er det viktig å få såarbeidet utført snarest etter at jorda er blitt lagelig. Raigras og fôrmargkål står i en særstilling med hensyn til såtid fordi der utnytter veksttiden helt til frosten kommer. Korsblomstrete vekster (unntatt fôrmargkål) må likevel ikke såes utpreget tidlige på grunn av fare for stokkløping.

Ideell sådybde avhenger av fuktighet og frøstørrelse, og bør være grunnest mulig med tilfredsstillende fuktighet. Både for grunn og for dyp såing gir ujevn spiring. Optimal sådybde er avhengig av jordtype, der sandjord krever dypere såing enn leirjord. Som en tommelfingerregel kan en si at sådybden bør være 10 ganger frøets diameter. I praksis bør sådybden vær slik:

  • 1-2 cm - de minste frøene
  • 2-3 cm - raigras
  • 3-4 cm - korn
  • 4-6 cm - ert

Ved samdyrking av arter med forskjellig frøstørrelse såes det største frøet først, og det mindre frøet i kryssende eller skrå retning i forhold til det første.

Vekstdøgn og såmengder til grønnfôrvekstene finner dere i denne samletabellen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.