Plantesykdommer og ugras

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

De korsblomstrete vekstene, og spesielt fôrraps er svak mot klumprot. Bruk av husdyrgjødsel på klumprotsmittet areal vil få raskere angrep, selv om husdyrgjødsla er smittefri. God kalktilstand og vekstskifte på 5-6 år mellom hver gang vi dyrker korsblomstrete kulturer vil være viktige tiltak mot klumprot. Videre kan disse vekstene angripes av de samme skadedyr som kål og kålrot. Et av formålene til grønnfôrvekster er å finne en kultur som ikke er for mye i slekt med de andre vekstene vi har på gården. Har du mye rotvekster, kålrot eller nepe, vil kanskje raigras eller korngrønnfôr være mer aktuelle en de korsblomstrete vekstene. Som vekstskifte på gårder med mye grovfôr vil de korsblomstrete vekstene kunne være kjærkomne.

Generelt vil rasktvoksende grønnfôrarter konkurrere godt mot ugraset, men det kan bli brysomt også her. I blandinger med flere ulike vekster kan bekjempelsen være vanskelig. Det er viktig å ha i tankene at sår vi f. eks raps og raigras i blanding, kan vi verken bruke de selektive plantevernmidlene mot frøugras som ellers nyttes i korn og gras, eller de som nyttes i korsblomstrende vekster.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.