Grønnfor som forkultur til tidlig høstgjenlegg

(Oppdatert: 07.02.2017)

  

Grønnfôr kan gi muligheten til intensiv drift på engarealer som burde vært snudd på våren, f.eks etter overvintringsskader. Innsåing av grønnfôrvekster om våren til ensilering eller nullbeiting, for deretter å så inn ordinært grasgjenlegg om høsten (se kap 10 - Gjenlegg og fornying av eng), kan gi gode avlinger i såingsåret. Dette vil også være en sjanse til å bli kvitt en del ugras.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.