17. Forkvalitet

30.01.2018 (Oppdatert: 06.12.2018) Wolfgang Dohrn

Først skrevet av Jon Erik Bjørlo (tidl. ansatt i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland)

 

Innhold:

 • Innledning
 • Plantesammensetning i enga                      
 • Gjødslas virkning på fòrkvaliteten            
 • Høstetidspunkt              
 • Linker

 

Utskriftsvennlig versjon

Oppgaver:

 1. Forklar hvordan plantesammensetninga i enga påvirker fòrkvaliteten.

 2. Hvilken betydning har nitrogen for:

  • Innholdet av råprotein i fòret
  • PBV-verdien
  • Innhold av reinprotein
  • Sukkerinnhold i fòret
  • AAT-verdien
 3. Kalium og graskrampe er begrep som henger sammen. Forklar.

 4. Hvorfor må vi sikre oss at tilgang på selen og kobolt er tilfredsstillende til drøvtyggere?

 5. Ta utgangspunkt i kunnskap om korrekt høstetidspunkt og beskriv ut fra dette det korrekte høstetidspunktet på en gård du kjenner. Ta nødvendige forutsetninger når du besvarer oppgaven.

 6. I kapittelet om grashøsting står det: "Grovt sett  er aktuelt tidspunkt for høsting av 1. slått fra begynnende aksskyting til seinest 1-2 uker etter.  Nedgangen i forkvalitet er imidlertid  såpass sterk etter skyting at det bare helt unntaksvis er aktuelt med høsting av 1. slått så seint som 2 uker etter skyting"

 7. Lag en plansje der du limer inn grasplanter som er på utviklingstrinn nevnt i oppgaveteksten. Hvorfor er det viktig at du har denne kunnskapen?

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.