Sporer

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Ingen sporer verken aerobe eller anaerobe finnes naturlig i melk, det betyr at de må komme fra miljøet omkring og over i melka.

Det er to typer sporer som kan få konsekvenser for melkekvaliteten disse er Bacillus cerus og Clostridum(smørsyrebakterier). Begge bakterietypene finnes i jord og vann. De kan overleve frysing, høye temperaturer og kjemikalier ved å kapsle seg inn, for så å aktivisere seg igjen når forholdene ligger til rette.

I de aller fleste tilfellene er årsaken til sporer i fôret husdyrgødsel som er spredd på et ugunstig tidspunkt og som dermed kan bli med fôret inn igjen. Derfor er det så viktig at husdyrgjødsla spres før gresset blir for langt og under gunstige forhold. Andre årsaker til at en kan få sporer i melka er strø eller jord.

Noen forebyggende tiltak for å hindre at en får disse bakteriene med inn i grovfôret er:

  • God stubbhøyde
  • Husdyrgjødsel spredd til rett tid
  • God ensilering (se punkt tidligere i kapittelet)

 

Tiltak når en har fått sporer i grovfòret:

  • Sorterer ut skjemt fôr før en gir det til dyrene og sørg for å fjerne fôr som kommer i båsen. Videre er det særdeles viktig med reinholdet da husdyrgjødsla vil inneholde store mengder sporer
  • Før melking er det viktig at en vasker hendene godt da det kan være store mengder sporer på dem etter håndtering av grovforet
  • Ved melking er det viktig å bruke en rein klut pr ku samt at en tørker godt av spennespissen og ny tørking med papir etter "opp melking. Pass videre på at spenene holder seg mjuke og slette
  • Etter melking skyldes klutene godt før de vaskes i vaskemaskin på kokvask eller legges i varmt vann med desinfiseringsmiddel (f.eks klor)
  • Etter et år der man har hatt problem med sporer er det enda viktigere at en sprer husdyrgjødsla til rett tid.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.