Høykvalitet

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Høy varierer mye i kvalitet etter bergingsmetode og værforholdene. Stort sett er låvetørka høy av god kvalitet. Både som bruker eller selger av høy er en analyse av stor verdi. Godt høy skal ha et lys frisk farge, og være fritt for mugg eller sopp. Raskt nedtørka høy (eks. låvetørke) har gjerne fortsatt mye grønnfarge, se kapittel 17 om Grovforkvalitet.

Det er også viktig å tenke på stubbhøyden ved slått. En stubbhøyde på minimum 5 cm, helst 8-12 cm vil gi en raskere ettervekst og dermed ei høyere andre slått, dette gjelder særlig hvis en har bladgress i enga.

En er også mindre utsatt for å få sporer i avlinga, noe som kan være et problem på eng der en sprer husdyrgjødsel på våren og eventuelt etter første slått. Til slutt vil ei eng med høy stubbhøyde ha ei bedre overvintring da den får lagt seg opp større næringsreserver, den vil heller ikke være like utsatt for isbrann.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.