Høyensilasje

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Høyensilasje er et grovfôr som har en tørrstoffprosent som er høyere enn vanlig, tørrstoffet i høyensilasje ligger mellom 40-65 %. På grunn av det høye tørrstoffet vil det ikke være noen fermentering/gjæring av betydning, da det er for lite vann til at melkesyrebakteriene skal kunne produsere melkesyre. Dette fører til at pH senkningen går seinere og blir mindre enn den ville blitt i et fôr med lavere tørrstoff.

Konserveringa vil derfor ikke bero på lav pH og syre, men på grunn av en lufttett lagring som hindrer vekst av uønska aerobe mikroorganismer. Problemet med en så høy tørrstoffprosent er at det blir mer luft i en slik ball enn i en våtere. Dette sammen med at det er liten ånding fra plantemassen på grunn av høyt tørrstoffet fører til at de aerobe mikroorganismene (uønska) som for eksempel mugg får bedre forhold for å utvikle seg. Under disse forholdene er det lettere for mugg å trenge langt inn ballen Det er derfor veldig viktig å presse ballene hardest mulig slik at det blir minst mulig luft tilgjengelig. Skal en bruke konserveringsmidler er det de gjæringshemmende midlene som vil ha effekt og da særlig de midlene som inneholder for eksempel propionsyre, benzosyre, natriumnitritt eller heksametylentetramin.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.