Høyberging i Nord-Norge

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Høyproduksjonen i Nord-Norge har gått mye tilbake. Bakketørking er for usikkert og hesjing for arbeidskrevende. Det finnes en del låvetørkeanlegg. Erfaringene med disse er rimelig gode når de er korrekt dimensjonert for våre forhold. Dessverre finnes det noen anlegg med for liten viftekapasitet i forhold til mengden innlagt høy. I slike tilfeller får en bare godt tørkeresultat i gode somrer. Arealet til høyproduksjon bør heller ikke være for stort, fordi antall innlegg begrenses av de relativt få godværsperiodene vi har gjennom sommeren. Høy av god kvalitet er et positivt innslag på dyras spiseseddel for økt grovfôropptak. Dersom noe grovfôr skal selges vil dessuten høy i mange tilfeller være enklere å omsette.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.