Ensileringsmiddel

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Tilsetningsmidlene kan i hovedsak deles inn i gjæringsstimulerende og gjæringshemmende midler. De gjæringsstimulerende prøver å gi melkesyrebakteriene fortrinn foran andre organismer i plantemassen, mens de hemmende prøver å hindre fremveksten av uønska mikroorganismer som for eksempel smørsyrebakterien.

I dag brukes det nesten alltid ensileringsmiddel ved konservering av gras i siloer. Vi regner det også som godt dokumentert at en også bør bruke ensileringsmiddel til rundballer.

 

Gjæringshemmende midler

Gjæringshemmede midler kan for eksempel være: Maursyre, GrasAAT, Ensimax, og NC-Silage 2000. Alle disse midlene inneholder varierende mengder maursyre og gir etter de testene og erfaringene en kjenner til god konservering. Det finnes to typer Kofa ensileringsmiddel; som salt og i flytende form. Kofa er et formaldehydlignende stoff som har omtrent tilsvarende konserveringseffekt som de syrebaserte midlene.

De mest brukte ingrediensene i de gjæringshemmende midlene er:

 • Maursyre
 • Salter av maursyre
 • Propionsyre
 • Eddiksyre
 • Benzosyre
 • Natriumnitritt
 • Heksametylentetramin
 •  

Gjæringsstimulerende midler

Gjæringstimulerende midler kan for eksempel være: Hovden siloveske som inneholder mye sukker og melasse. I tillegg finnes Biomax E, Siloferm Pluss og Feedtech Silage, som alle er biologiske middel som i hovedsak består av melkesyrebakterier og delvis forskjellige enzymer.

De mest brukte ingrediensene i de gjæringsstimulerende midlene er:

 • Melasse
 • Myse
 • Enzymer

De biologiske midlene og Hovden siloveske omsettes i beskjedent omfang og har heller ikke dokumentert den samme sikre effekt på fôrkvaliteten som syrebaserte midler. Disse midlene har særlig hatt interesse i økologisk landbruk. Det er ellers mulig å få dispensasjon til å bruke syrebaserte middel i økologisk landbruk.

 

Pressaft

Direktehøsta gras som legges i silo eller rundballer kan gi store mengder pressaft avhengig av tørrstoffinnholdet i graset. Etter forurensningsloven skal pressaft samles opp og brukes til fôr eller gjødsel slik at den ikke gir forurensning. Rundballer med mindre enn 26-27 % tørrstoff vil gi pressaftavrenning. For rundballer er det laget retningslinjer for hvordan de bør lagres for å unngå at pressaft forurenser. Pressaft er rik på kalium og inneholder mye sukker og organiske syrer. Den bør absolutt brukes som gjødsel eller fôr.

 

Arbeidsmiljø

Arbeidssituasjoner i forbindelse med grasensilering og ferdsel rundt siloer kan medføre fare. Skader i forbindelse med traktorkjøringen og fallskader er velkjent. I tillegg har vi hatt flere dødsfall etter gassforgiftning i siloer. Under ensileringa produseres det karbondioksid og nitrøse gasser som i gitte situasjoner gir mengder nok til å være livstruende. Vifte nede i siloen, eller et graslass oppi siloen som første tiltak før en selv går ned om morgenen, etter silolegging dagen før, reduserer faren. Arbeid ikke alene under slike situasjoner. Bruk av ensileringsmidlet Kofa øker faren for utvikling av nitrøse gasser i siloen.

Maursyra som er en av bestanddelene i de syrebaserte midlene er en etsende syre. I GrasAAT er den etsende virkningen redusert. Midlene Ensimax og NC-Silage 2000 har mer beskjeden etsende virkning.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.