Valg av mekaniseringslinje

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Grashøstinga  er en del av verdikjeden fra arealene til dyrekjeften.  Det betyr at denne kjeden ofte omhandler  arbeidsoperasjoner som :

 • Slått
 • Lessing
 • Transport
 • Avlessing
 • Inntransport
 • Fylling/ fordeling

I tillegg kan det være operasjoner som stengelbehandling, pakking o.l

Det vil være en rekke kombinasjoner av utstyr og metoder  som kan gi gode høstelinjer.  I kapitlet overfor ble det referert til aktuelle råd om grashøsting. Dette sammen med nedenstå-ende  punkter kan  være et godt utgangspunkt for vurderinger av valg av effektive og rasjonelle totalløsninger når målet er gode framtidsløsninger;

 • Aktuelle arealer                     
 • Aktuelle transportavstander
 • Tilgang på egen og leid arbeidskraft
 • Kapitaltilgang
 • Premisser som er gitt  i form av eksisterende bygninger, teknisk utstyr og  produksjon.
 • Fleksibilitetshensyn
 • Flaskehalsstudier - hvor i  transportkjeden vinner man mest med å investere ?
 • Samarbeidsmuligheter - innleie av  grashøstingsentreprenør

Eksempel  på skjematiserte mekaniseringsløsninger vedrørende grashøsting finner du nedenfor.

Mekaniseringslinjer for  slått og transport, trykk her.

Mekaniseringslinjer for transport, avlessing og innlegging, trykk her.

Mekaniseringslinje for høyberging, trykk her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.