Konserveringsmetoder

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

To konserveringsmetoder  for gras er aktuelle. Det er:

  • Høyberging
  • Ensilering

Valg av konserveringsmetode  vil være viktig premissgiver for hvilke tekniske løsninger  en velger  ved grashøstinga.

Høyberging dreier  seg om  en prosess det  man med utgangspunkt i  høstet gras  vil  transfor-mere  dette til lagerstabil vare i form av  tørt høy. Ved tørking vil man bestrebe seg på å få  vanninnholdet  redusert til under 17 %, som er lagerstabil vare.  Det betyr at   med utgangs-punkt i f.eks ei råavling på 3000 kg/daa så vil tørrstoff-avlinga  under disse betingelser   være ca. 500 kg/daa. Dette er ei formidabel eliminering av  betydelige vannmengder.

Ved ensilering oppnås lagerstabil vare gjennom ensileringsprosessen. For utførlig informasjon om denne prosessen, se her.  Kort  beskrevet er ensilering  en gjæringsprosess som  foregår uten  tilgang på oksygen. Gjennom pakking og innpakking  i plast samt ved tilsetting av ensileringsmiddel  legger en til rette for melkesyregjæring.   Forutsatt en vellykket gjæringsprosess ender  graset opp i et holdbart og lagringsstabilt for  - surfor.

Ensilering er den  dominerende konserveringsmetode for gras i Norge. Antakeligvis  er det bare 5-10 % av  grasavlingene som  konserveres som tørt høy, resten  ensileresFordelinga mellom  rundballeensilert grovfor og  for  ensilert  i siloer antas nå å være om lag 70/30; og andelen rundballeensilert for har økt sterkt
de siste år. I takt med strukturendringene i landbruksnæringen så antas andelen rundballeensilert grovfor fortsatt å være økende. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.