Høyberging - utstyr

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Slåmaskiner

Slåmaskiner er av tre hovedtyper

Type

Momenter - fakta

Knivbjelkeslåmaskin

Tidligere dominerende type, fortsatt i noe bruk. Gunstig ved bruk  ved slått motskårs der det har vært legde. Trepunktsmontert.

Tre hovedtyper; spisse fingre, korte fingre og  type med dobbel kniv

Svakere arbeidskapasitet  enn  de to andre hovedtypene, grunnet  lav framdriftshastighet og arbeidsbredde, vanligvis opptil ca 1,5m

Rotorslåmaskin

Mye brukt. Kan leveres med stengelknekker. Trepunktsmontert

Har to til fire store skiver med  skivediameter 75-100 cm.

Det er påmontert  vendbare kniver med periferihastighet 80-85 m/s

Stubbhøyde reguleres med toppstagtilpasning eller ved bruk av  glidesko. Framdriftshastighet inntil 15 km/t. Arbeidsbredder fra 1,5 til 4,0 meter.

Skiveslåmaskin

Mye brukt. Trepunktsmontert eller  slepemontert. Kan frontmonteres dersom kraftuttak framme - en klar driftsmessig fordel. Kan leveres med stengelknekker. Har fra fire til åtte skiver. Litt svakere periferihastighet enn for rotorslåmaskin.  God kvessing av skivene sikrer effektiv bruk. Framdriftshastighet inntil 15 km/t. Arbeidsbredder fra 1,5 til 4,0 meter hvilket gir stor arbeidskapasitet.  Effektbehovet er relativt stort..

 

 

Grasslått med skiveslåmaskin. Fra Varntresk i Hattfjelldal (Foto: Kolbjørn Eriksen). 

 

Stengelbehandlingsutstyr

Stengelbehandlingsutstyret er utstyr som vanligvis er en integrert del av  skiveslåmaskinut-styret.  Den tekniske utforming av  utstyret varierer.  Graset  blir behandlet enten  ved stengelstryking, stengelknekking  eller stengelknusing. Intensiteten i denne behandlinga kan reguleres. Ved fornuftig stengelbehandling vil  en under  normale forhold berge i hus mer næringsrikt for enn uten slikt utstyr.  Riktig innstilling og bruk ved gjeldende værforhold er viktig.  For sterk stengelbehandling i særlig drivende vær ved høye temperaturer kan lett medføre tap.

 

Rivere/ vendere

Rivere/ vendere er utstyr som  er aktuelt å bruke etter at graset er slått  og eventuelt behandlet med stengelbehandlingsutstyr.  Ved å  benytte  kombinasjonsredskaper   kan man spre, vende, samle opp og rake graset på jordet. Det finnes et utall tekniske løsninger og betegnelser  som f.eks rotorvender, rotorvenderiver, rotorrrive, beltevendere, sylinderhøyvender, fingerhulsrive, kastehjulshøyvender med mer. Disse betegnelser kan være litt forvirrende, og man  grupperer disse derfor ofte i tre varianter, der alle er trepunktsmontert og kraftuttaksdrevet.

Type

Kjennetegn

Vendere

Utstyr for å spre og vende gras

River

Utstyr for å rake gras

Kombinasjonsriver

Utstyr som både kan vende  og rake gras. Mest brukt i Norge.

Disse er igjen delt i to  grupper:

  • Sidevenderiver, som har kjeder  eller belter med raketinder. Raking og vending foregår på tvers av kjøreretningen.
  • Rotorvenderiver, som har  rotorer med tinder. Redskapet  kan spre, vende, strenglegge og rake. Stor kapasitet.  Ønsker du å se et eksempel med bruksanvisning på slikt utstyr, trykk her.

 

Lessevogn

Lessevogn er betegnelsen på   vogner for oppsamling av  lagringstørt høy / fortørka høy. Dette  er vogner med vanligvis stor kapasitet med lastevolum ofte fra 12 - 40 m3 og med nyttelaster fra 2-7 tonn.   Opplasting av graset fra 1-2 dekar går derfor ofte unna på 5-7 minutter.

Graset/ høyet blir oppsamlet av en pick-up som fører  graset  inn i vogna. Deretter føres dette bakover vha bunnkjede. Vanligvis  har lessevogna  tilpasset avlessingsutstyr. Dette sikrer effektiv  avlessing.   Pick-upen  har normalt  et snitteapparat med kniver  som  åpner for variabel snitting av foret. Videre har dette  innstillbare støttehjul som sikrer at  korrekt innmating.  En særlig innretning på en del lessevogner  er  svingbar bom. Dette muliggjør innsamling av graset uten at man forut kjører med traktor inn i denne plantemassen. Alternativt  kan man samle  inn graset ved  kjøring i sentrum av grasstrengen.

Utforming  av vogner ensidig beregnet for tørrhøy eller  for fortørket gras  til ensilering er  ulik.  Da påkjenningene er betydelige så er det helt andre krav til robust utforming av utstyr  som skal handtere  gras til ensilering enn tørrhøy. For å sikre god  fylling så er  slike vogner ofte utstyrt med grasnett. Doble hjulsett kan ofte være aktuelt.

 

Per Fredrik Bang i innhøstingsposisjon med sin Orkel Split vogn på Vega (Foto: Kolbjørn Eriksen).

En spesialitet  for utforming av lessevogn er den norskproduserte Orkel Lessevogn (Orkel Splitt) som har slaghøster som innlastingsapparat i stedet for pick-up og faste kniver.  Dette er utstyr med god arbeidsstilling og enmannsbetjening.  Kapasiteten på dette utstyret er svakere enn for ordinær pick-up lessevogn.  Det skyldes at   farten i høstearbeidet er lavere  samt at vogna ikke blir så  effektivt fylt som   pick-up vognene. Den har god knusing og pakker massen godt. Effektkravet til traktoren er stort sammenlignet med effektkravet ved kun bruk av slaghøster.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.