Høyberging - hovedmetoder

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Ved denne metoden slås graset, og tørkes til lagringsstabilt materiale, enten på hesje, på bakken eller på høytørke. En stor fordel med bruk av tørrhøy er at  transport av vann er minimalisert.

 

Hesjing

Hesjing er den typiske gamle metoden å tørke gras på.  Etter at graset er slått rakes, vendes  og oppsamles graset før  det henges opp i hesja.  Mest alminnelig er  hesjer  med fem  strenghøyder som  er oppsatt med hesjestaur med ca 2,5 m avstand  oppsatt på linjer tilpasset arealene.  Ved  hjelp av traktormontert staurbor kan arbeidet  med å sette opp hesjene effektiviseres.  Ilegging  av gras er manuelt arbeid, der høygaffel er viktigste hjelpemiddel.

Når graset er tørt  tas tørrhøyet ut av hesjene.  Den videre handtering skjer vanligvis med høysvans eller  med lessevogn der foret enten lagres som løst tørrhøy eller at man velger å presse dette med småballepresse til  godt handterbare baller med høvelig vekt.

Hesjing som metode er stadig mindre brukt idet den er arbeidskrevende og har liten kapasitet.  Fordelen er  minimale kjøreskader og svært moderate kapitalutgifter. Metoden brukes helst som  et lite supplement  der man  ut fra foringsmessige hensyn ønsker å  ha litt tørrhøy  på forseddelen til kalver mv.

  

Bakketørking

Bakketørking kan under særlig gunstige værforhold være  aktuelt. Når denne metoden velges så vil ofte stengelbehandling og god vending/ raking være viktig for å oppnå et godt resultat. Oppnås tilfredsstillende tørking så vil innsamling  kunne skje  som beskrevet  tidligere.

Metoden  er  en risikabel  metode  med høy værfølsomhet. I gunstige områder og år kan metoden gi godt tørrhøy med relativt liten arbeids- og  kapitalinnsats.

 

Låvetørking

Låvetørking er en metode tilpasset høyproduksjon i større skala.  Etter slått  med stengelbehandling fortørkes graset på bakken.  Etter 1-3 dager, etter vending og raking, er vanninnholdet  normalt redusert til 40-50 %, og   oppsamling og innkjøring  til høytørka kan foregå.  Ofte vil innlegging og fordeling på tørka skje med høykanon  eller teleskopfordeler.   Moderne  låvetørking  innebærer  at forvarmet luft  blåses gjennom det foret som er under tørking. Forvarming skjer ved hjelp av solfangere, montert i vegg og tak

Låvetørking er en middels  arbeids- og kapitalkrevende metode. Risikoen er moderat til beskjeden, i og med at  det er kort tidsspenn fra slått til tørking.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.