Ensilering - utstyr

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

En velger  her å  integrere rundballemetoden inn under  hhv direktehøsting og to-trinnshøsting. Det gis en tabellarisk framstilling  av  tekniske løsninger med  aktuelle vurderinger.

Når det gjelder innlegging på lager/ lagerhandtering  så behandles  dette tema knapt nok her.  Dette gjøres ut fra plasshensyn og i erkjennelse av at man her er i ferd med å gå over fra høsting til lagringsproblematikk - på veien  fra jord til dyrekjeft. I  den store helhet er dette viktig og må vies oppmerksomhet når høstelinjer  skal  velges.

 

Metode   - Utstyr ved direktehøsting

Utstyr

Momenter

Slaghøster

Slår og  fører graset opp i vogn. Har god kasteevne og presis styring av grasstrengen. Arbeidsbredde 1,1 - 1, 3m +.  Meget driftssikkert utstyr med brukbar kapasitet på mindre og mellomstore bruk med jordveien nært bruket. Utstyret   er påmontert  ensilerings-aggregat, slik at ensileringsvæske kan tilsettes fortløpende. Viktig  med  ettersyn av slagstål for optimal drift. For bedre knusing og lettere plukking så  kan  en del slaghøstere påmonteres multikutter.  Dette er aktuelt når  utstyret skal benyttes  som oppsamlingsutstyr ved to-trinnshøsting.

Transportutstyr

 

Tilhengere/ tippevogner

Aktuelt utstyr for oppsamling og transport av gras. Varierende størrelser og utforming. Grasnett vil ofte sikre bedre oppfylling.

Avlesservogner

Hovedutstyr ved transport av direktehøsta gras.  Utstyrt med bunnbelte og avlesserelevator bak. Varierende størrelser som med grasnett kan romme 13-16 m3.  Kan utstyres med boggi eller tverrboggi.

Vossakasso

Monteres  på slaghøsterramma bak på traktoren.. Leveres i to størrelsen, 3,4 m3 og 4,3m3 lastevolum. Leveres både ved åpning av bakveggen  og med avlesserelevator. Egnet utstyr under en del forhold, bl.a bæresvake steder, bratte steder, mindre jordstykker,  til tross for lavt spesifikt lastevolum. Bruk av hurtig-kopling  vil kunne effektivisere høstinga.  Forsøk  har vist  at bruk av to kasser har hatt like stor høstekapasitet som bruk av to tilhengere på 10 m3, når transportavstanden var inntil 600 m. For nærmere info, trykk her.

Forkorg

Dette er et sekkestativ  til ensileringssekk som fylles direkte av slaghøsteren.   Kan være et alternativ ved  suppleringshøsting for mindre mengder engvekster.

Orkel Splitt

Lessevogn      

En viser til omtale under  utstyr høyberging - lessevogner

Orkel Rundballepresse          

Dette er tekniske løsninger med  litt ulike prinsipp, enten  presser som forutsetter toppmating vha forhøster eller presse med pick-up utstyr som samler graset og fyller det inn i pressen. Den første varianten produseres ikke lengre, men det finnes fortsatt en del slike presser i drift.  Kan gi baller av betydelig vekt, og ofte betydelige  pressaftmengder.  Utstyret kan også brukes  som to-trinnsutstyr. Gunstig pakking. Krever traktor med stor kapasitet.  For nærmere om  den andre typen -  se to-trinnshøsting.

 

 

Tømming av avlesservogn. Slåttehjelpen tar seg en pause innimellom arbeidsøktene i siloen mens bonden sjøl følger med. Fra Susendal (Foto: Kolbjørn Eriksen).

Metode   - To-trinnshøsting

Utstyr

Momenter

Slåmaskin

En viser til omtale under høyberging - slåmaskin

Slaghøster

Slaghøsteren egner seg dårlig til å plukke opp fortørket gras fordi den ikke kutter det tilstrekkelig.  Serigstad har en slaghøster som kan  påmonteres multikutter. Dette åpner for to-trinnshøsting. For nærmere info se her.

Dette åpner for oppsamling av slåtteskår på inntil 2,4 meter.

Stengelbehandling

En viser til omtale under høyberging - stengelbehandling

Lessevogn

En viser til omtale under høyberging - lessevogn. Når det gjelder lessevogn ved  innsamling av gras til  ensilering  så har man tre  varianter:

  • Lessevogn med eksaktsnitter
  • Lessevogn med pick-up
  • Lessevogn  med innbygd slaghøster.

Lessevogn med eksaktsnitter arbeider  etter samme  prinsipp som eksakthøsteren, nevnt  nedenfor.  Dette gir god komprimering og lassfylling. Kravet til hjulutrustning er stor.

Lessevogn med pick-up  er et aktuelt alternativ. Den har stor kapasitet til plukking og transport. Viktig med optimalisering, slik at  fortørkinga ikke blir for sterk. Dette kan gi  dårlig pakking og muggdannelse. Sikrest drift vil være å slå graset tidlig, mens graset er mykt og bladrikt, i tillegg til at en er forsiktig med fortørkinga slik  at graset  ikke blir unødig stivt og spenstig.

Lessevogn  med innebygd slaghøster - Orkel Split -  har lavere  innleggingshastighet  enn  ordinære lessevogner med  pick-up.  Graset knuses godt og pakkinga er vanligvis meget god.   Også her må en være varsom slik at for lang fortørking  unngås.

Eksakthøstere

Dette er   høstere med pick-up som plukker opp graset fra en streng og over i en avlesservogn. I denne høsteren føres graset  over valser og kniver. Her er det mulighet å bestemme eksakt graskuttelengde ved  å regulere antall kniver, rotasjonsfrekvens og hastighet på mateorganet. Slike høstere er sårbare for stein, og som for  andre høstemaskiner, er vedlikehold og sliping av kutteutstyret svært viktig. Eksakthøstere er dyre, gir god komprimering av plantemassen. Dette kan gi godt foropptak og god foringsøkonomi.

Rundballepresser

En høsteløsning med  slått,  fortørking og påfølgende bruk av  rundballe-presse er  nok den høstemetoden som  har økt sin relative andel mest de siste år.  Det er store fordeler knyttet til at innhøstinga kan vær- og tidstilpasses sterkt. Videre er  grasballenes handtering ofte rasjonell i et  foringsopp-legg innomhus. Metoden krever ikke  kostbart lager.

Metoden med rundballeensilering har gjennomgått  stor utvikling siden metoden kom i bruk om lag 1980. Til å begynne med var  pressene  kun utformet til ballepressing. Etter pressing ble ballene deretter pakket  inn i store plastsekker  slik at  gjæringsprosessen kunne forløpe oksygenfritt.  Etter hvert har  det blitt utviklet separate pakkemaskiner der  ballene ble innpakket i plastfolie, som en  separat arbeidsprosess.  Disse  separate pakkemaskinene  har enten vært:

  • Rundballepakkere med roterende bord
  • Rundballepakkere med roterende arm.

Fortsatt brukes dette i  noen grad i dag, men dagens hovedtilpasning er imidlertid at man ved slått  slår sammen grasstrenger slåttebredder på 6-8 meter,  fra begges sider,   der   dette fortørkede materialet   samles opp og presses av  integrerte rundballepresser med både  pressing og pakking i samme arbeidsmaskin.

Noen ballefakta:

Faktor

Data

Ballebredde

1,2  m ( 0,9  - 1,5 m)

Ballediam. - fastkammerpresse

0,95 - 1,90 m

Ballediam. - variabelt kammer

0,50 - 1,80 m

Ballevekt

Betydelig variasjon - men ofte mellom 500 - 750 kg.

Pressegarn =>  Det benyttes impregnert sisalgarn  eller polypro-pylengarn. Garnstyrken angis ved antall meter garn per kg,  f.eks 150- 200m/kg sisalgarn, eller 350 m/kg polypropylengarn

Folieplast  => Ca 0,025 millimeter tykt og laget av polyetylen.  Pålegges 5-6 lag.  En  rull på ca 1800 m og 0,5 m bredde vil rekke til 16-20 baller av 6 lag plast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter  at ballene er ferdig presset og innpakket lagres de.  I dag benyttes i stor grad skånsomt utstyr  som gripeklo ved kortere transport og hand-tering av rundballer Lokale tilpasninger avgjør  lagringssted og sikring.  Problemene med  silopressaft ved lagre er nå betydelig mindre  grunnet bedre fortørking samt sikrere plastinnpakking. Slike forhold må vurderes ved  valg av lager. Videre så må det  sikres at logistikk  i vintersesongen  fungerer.  Det kan år om annet være særskilt behov for sikringstiltak ift mus, elg o.a. 

 

 

Rundballepresse og pakker i en enhet. Rasjonalt og effektivt utstyr (Foto: Kolbjørn Eriksen)..Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.