Ensilering - hovedmetoder

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Direkte høsting og  totrinnshøsting  er betegnelser  på to hovedprinsipp ved  grashøsting  til ensilering.  Direkte høsting  defineres som  en slått der graset slås og lesses opp i en og samme operasjon, med påfølgende  umiddelbar ensilering.  Ved to-trinnshøsting slås graset og legges igjen på bakken. Etter  en kortere eller lengre tørkeperiode plukkes graset opp og ensileres. Skjematisk kan dette fremstilles slik, trykk her. Det har vært en betydelig overgang fra direkte høsting  til  to-trinnshøsting.  Denne overgangen er driftsøkonomisk begrunnet.

Noen karakteristikker ved disse hovedmetoder er som følger:

Metode Momenter
Direktehøsting Relativt enkel høstelinje. Robust metode under ulike klimaforhold.   Største ulempe er  at graset har  lavt tørrstoffinnhold. Det kan derfor bli mye "vannkjøring" og stor  pressaftavrenning.
To-trinnshøsting

Litt mer krevende høstelinje. Relativt høye mekaniseringskostnader. Fortørkinga sikrer  reduksjon i "vannkjøringa". Minimalt med pressaft.  Fortørk og oppkutting gir høyere foropptak hos dyra.  Sårbar i ustabilt vær. Fortørking gir større høstekapasitet og større kapasitet i siloen.  Noe av høsteutstyret er særlig sårbar når det gjelder ureinheter og stein i foret.

 

 

Slaghøster. Med multikutterutstyr er dette et aktuelt utstyr også ved to-trinnshøsting (Foto: Kolbjørn Eriksen). Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.