Tiltak for bedre overvintring

(Oppdatert: 07.02.2017)

   

Ofte er det sumvirkning av flere ugunstige forhold som fører til plantedød. Derfor må de mottiltak som settes i verk omfatte alle forhold vi kan forbedre.

Skal risiko for skader minskes, må drifta av enga skje etter de krav kulturen setter. Noen forhold som kan gi forbedringer:

  • Begrens tidlig vårbeiting
  • Tilpass N-gjødsling til plantenes behov, unngå spesielt for sterk N-gjødsling etter siste høsting slik at gjenveksten blir strek og forsinker vekstavslutningen
  • Tilstrekkelig av andre næringsstoffer plantene trenger for å sikre en god utvikling. Særlig viktig er fosfor, kalium og kalsium
  • Usett 1. gangs høsting noen dager i forhold til skyting
  • Høst siste slåtten så tidlig at plantene får tid til å produsere ny opplagsnæring. Alternativt slå seint etter at veksten er ferdig om høsten
  • Stubbhøyde minst 7-8 cm ved 1 slått, min 10 cm ved siste slått
  • Reduser antall høstinger i sesongen
  • Unngå snaubeiting på slutten av vekstsesongen

 

Bilde viser utvintring av eng på høyre side av gjerdet som følge av beiting utover høsten. Området på venstre side av gjerdet er ikke beitet om høsten og har overvintret bra. (Foto: Kolbjørn Eriksen)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.