Overvintringssopper

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Vinterskader kan også forårsakes av parasittære lavtemperatursopper. Dette kalles for biotiske skader. Soppene krever høy fuktighet og temperatur like over frysepunktet. Langvarig snødekke på telefri jord gir soppene gode overvintringsforhold.

Snømugg(Michrodochium nivale)
Denne soppen krever moderat snødekke. Denne vil opptre i de områder hvor snødekket ligger kortere tid en 90 døgn. Soppen viser seg som et hvitt mycel med rosa skjær på døde planter.

Rød og hvit grastrådkølle(Typhula incarnata og Typhula ishikariensis)
Har krav til minst tre måneders snødekke og kan gi omfattende skader som øker med varigheten av snødekket. Trådkølle fører sjelden til totalskade på enga, men viser seg oftest som uttynning av engvekstene.

Stor grasknollsopp(Sclerotinia borealis).
Denne soppen krever langvarig snødekke, over 6 måneder, for å gi betydelig skade. Kan opptre i indre strøk i Nordland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.