Innledning

27.10.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

For å sikre gode engavlinger er det viktig med god overvintring av enga.   Da vil enga ha det beste utgangspunktet for å kunne gi best mulig avling neste vekstsesong.   Vinteren er en hard påkjenning for plantene. Fysiske skader og soppskader kan medføre at enga får en dårlig overvintring. For å sikre best mulig overvintring er det nødvendig med en god herding av plantene. Herdingen bestemmes av klimatiske og driftsmessige forhold. Driftsmessige forhold som bidrar til å sikre en best mulig herding av plantene vil være positivt for overvintringsevnen til plantene. Når vi velger planter som ikke er tilpasset vårt klima, blir resultatet ofte at plantene dør i vinterperioden uten konkret påviselig ytre påkjenning. Ved siden av genetiske forhold, kan driftsfaktorer så som gjødsling, høsting og beiting hindre plantene i herding mot vinteren. For å gi plantene en best mulig sjanse for å overleve vinteren er det viktig å gjøre de rette tingene.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.