Fysiske skader

(Oppdatert: 07.02.2017)

Fysiske skader

Vann, frost, isdekke, oppfrysing og uttørking er de mest vanlige årsakene til fysiske vinterskader.

Får vi vinterregn etter frost, dannes det isdekke både på plantene og i jorda. Blir isdekket liggende lenge nok kveles plantene av åndingsgasser som ikke slipper bort pga isdekke. Det blir en forgiftning av plantene. For å redusere dette problemet er det viktig og ikke stubbe for lavt ved siste høsting. Det vil kunne gi strå som går gjennom isen og som vil kunne være veier som slipper ut åndingsgassene.

Ved oversvømmelse av enga med vann på våren kan plantene også dø pga åndingsgasser, men også som følge av mangel på oksygen.

Uttørking vil kunne skje på flere måter og vil skade plantene. Varme om våren før jorda er tint vil kunne medføre at plantene ikke får tilgang på vann og tørker ut.

Bilde viser skader som følge av isbrann. Skadene har oppstått i forsenkninger hvor vann har blitt stående og frosset til is. (Foto: Atle Horn)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.