14. Overvintring i eng

30.01.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Ellen Reiersen

 

Innhold:

 • Innledning
 • Fysiske skader           
 • Klimamønster som gir store vinterskader
 • Tiltak mot fysiske skader
 • Biotiske skader
 • Overvintringssopper
 • Aktuelle tiltak mot biotiske skader
 • Tiltak for bedre overvintring

 

Utskriftsvennlig versjon:

 

Vedlegg:

 

Oppgaver:

 1. Vinterskader på eng er ofte et problem i Nord-Norge. Hva mener vi med vinterskader?

 2. Under hvilke spesielle klimaforhold angriper sopp som gir vinterskader?

 3. Under hvilke klimatiske forhold er risikoen for skade på grasdekket størst? Begrunn svaret.

 4. Vurder tiltak på en gård du kjenner som reduserer risikoen for vinterskader.

 5. Gå i lag ut på enga om våren etter snøsmelting og let etter gras med symptomer på soppskader. Lag en presentasjon ved å samle skadde planter og påpek typisk skadebilde.  

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.