Innledning

13.10.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Gjødslingsstrategien skal tilpasses og bygge opp under det driftsopplegget man har valgt for enga og beitet. Driftsopplegget vil variere alt etter hvilke målsettinger en har til fôrkvalitet, ønsket mengde vinterfôr og engas avlingspotensiale, ønsket beitetilgang og beitetrykk gjennom sesongen, og praktiske hensyn til arbeidstid og hvor lettdrevet jorda er.  

Ved siden av antall slåtter/avbeitinger og høstetidspunkt, er gjødslingsstrategien den viktigste metoden grovfordyrkeren har til å styre grasproduksjonen.     Med gjødslingsstrategi menes her valg av gjødslingsstyrke (kg N/daa) og gjødseltyper, gjødslingstidspunkt, antall overgjødslinger og fordeling av gjødselmengdene gjennom vekstsesongen. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.