Gjødsling og forkvalitet

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

I gjødslinga til eng og beite er det viktig at mengdene av de ulike plantenæringsstoffene er avbalansert for å sikre god mineralforsyning til dyra og for å unngå forgiftninger.

Nitrogen er den viktigste bestanddelen i protein, og tilstrekkelig nitrogenforsyning er en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende proteininnhold i grasvekster. Økt N-gjødsling øker også bladtilveksten, og siden bladmassen er mer proteinrik enn strå, blomster og frø, vil N-gjødslinga ha positiv betydning for proteininnhold og PBV i fôret. Men så fremt graset ikke lider av N-mangel, vil utviklingstrinn og høstetidspunkt ha større innvirkning på proteininnhold og PBV enn N-gjødslinga. Sterk N-gjødsling over norm er derfor et mindre effektivt tiltak for å oppnå høg PBV i fôret enn tidlig slått/avbeiting.

For sterk N-gjødsling kan gi opphoping av nitrat i bladmassen og økt fare for nitratforgiftning hos dyra. Særlig forraps og raigras har stor evne til å ta opp mer nitrat enn hva de omdanner til protein, og faren for nitratopphoping blir ekstra stor.

For sterk kaliumgjødsling kan gi uheldig høgt kaliuminnhold i fôret, og redusert opptak av magnesium, kalsium og natrium . Dette øker faren for bl.a. hypomagnesemi (graskrampe). I fôr bør mengdeforholdet K/Mg + Ca ikke overstige 2,2. Sauegjødsel, storfegjødsel og særlig pressaft kan være svært rik på kalium, og en bør unngå å kombinere store mengder husdyrgjødsel eller pressaft med kaliumrike mineralgjødselslag som NPK 18-3-15. Faren for graskrampe er størst ved beiting eller fôring av ungt gras.

Svovelmangel gir redusert proteininnhold og proteinkvalitet, og redusert fordøyelighet av fôret. Ved varme og passe fuktighet kan det frigis så mye svovel fra molda at graset får dekket sitt behov. Men generelt anbefales det å bruke svovelholdige gjødseltyper til eng og beite, i hvertfall på moldfattig jord og om våren når jorda er kald eller for våt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.