Tilveksten i beitet og beiteaktivitet

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Ved intensiv beiting bør en ha 2-4 daa beite pr melkeku, avhengig av beitekvalitet, nedbør og gjødslingsintensitet. Grastilveksten varierer gjennom vekstsesongen. Arealbehovet pr ku må likevel anslås til å være dobbelt så stort mot slutten av august og i september. I praksis er det vanlig med overskudd av gras på forsommeren og underskudd på sensommeren og høsten. Ved å fordele nitrogengjødslingen utover sesongen kan tilveksten til en viss grad reguleres. For å unngå at graset skal blir for gammelt, bør en der det er mulig høste graset i perioder med overskudd. Dette kan legges i rundballer og brukes senere i sesongen når grastilveksten blir for liten i forhold til behovet. Vedlikeholdsbehovet til kyr på beite øker med 10-20 % i forhold til å stå på bås.

 

En kan vanligvis regne at et godt kulturbeite dekker behovet til produksjon av 15-20 kg melk på forsommeren og 5-8 kg melk på sensommeren.

 

Daglengden og klimafaktorene temperatur, nedbør og vind påvirker beiteaktiviteten og dermed også beiteopptaket. Sterk varme vil for eksempel sette ned beiteaktiviteten atskillig. Det samme skjer i regn og sterk vind og når daglengden reduseres utover høsten. Allerede i juli synker beitekvaliteten, og kraftfôrtilskuddet må økes hvis ikke melkeproduksjonen skal falle fort. Under normale forhold har beitegraset høyt innhold av råprotein og dermed også PBV. En bør da bruke et kraftfôrslag med lav eller ekstra lav PBV.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.