Stell og vedlikehold av beitet

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Fornying av kulturbeite

Ved fornying av kulturbeite må en ofte ty til andre metoder enn pløying. Beitet kan brakkes om høsten mens plantene ennå er i god vekst. Om våren tilføres det kalk og eventuelt husdyrgjødsel der det er mulig. Når jorda er tørr harves den med for eksempel stivtindkultivator eller horisontalrotorharv, såes og tromles.

 

Pussing av beitet

Der det er mulig bør beitet pusses etter avbeiting, enten med slåmaskin, fôrhøster eller beitepusser. Pussing tidlig i beitesesongen er viktig for å opprettholde grasproduksjonen på beitet utover sommeren. Pussing hindrer strådannelse hos graset, stimulerer busking og gjenvekst og forebygger ugrasutvikling. Moseharv er effektivt for å få knust og spredd kurukene, og kan være et aktuelt tiltak om høsten. En kan også bruke etterbeitere som ungdyr, sau eller hest for å pusse beitet. Kviger har samme beitemønster som kyr og vil ofte vrake de samme plantene. Sauer beiter planter som storfe setter igjen, særlig gjelder dette en del urter. De beiter også rundt kurukene, slik at det blir mindre vrakgras. Hester beiter ofte samme planter som storfe, men vil i større grad snaubeite. Hester er effektive for å beite ned sølvbunke.

 

Kalking

Det er like nødvendig for god grasvekst og avling med kalking til beitet som til den øvrige grasmarka. Om en ikke ofte nok legger igjen, er det en mulighet å overflatekalke årlig med for eksempel 100 kg dolomitt pr daa. Se ellers anbefalinger i eget kapittel.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.