Grønnforbeite til melkekyr

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Raigras

Ett- og toårig raigras har lenge blitt brukt som tilskuddsfôr på sommeren og som høstbeite for storfe og sau. Disse åkervekstene er tradisjonelt blitt sådd på skifter som har fått nedmoldet store mengder husdyrgjødsel. Raigras har stor evne til å ta opp næring og resultatet kan bli et nitratrikt fôr som gir løs avføring og tilgriset fjøs. Beites slike grønnfôråkre tidlig kan det føre til nitratforgiftning av dyra.

Moderat gjødsla ett- og toårig raigras kan være et meget godt beite til høgtytende melkekyr. Forslag til beiteopplegg med raigras.:

  • Frøblanding 1,5 kg + 1,5 kg ett- og toårig raigras + 6 kg havre pr daa. Havren skal øke bæreevnen, skygge for ugras og gi økt avling på arealet, som skal høstes maskinelt før beiting.
  • Arealkrav: 1 daa pr melkeku + 1 daa ekstra ved nattbeite.
  • Beiteslipp: 40-45 dager etter såing.
  • Beiteintensitet: raigraset får 14 dagers vekstperiode etter hver avbeiting. Halve arealet høstes maskinelt før første beiting for å hindre at det ettårige raigraset skal skyte stengler. Raigraset avbeites på bladstadiet, og skulle da inneholde ca 1,1 FEm pr kg tørrstoff. Raigraset beites ned fra ca 15 til 2-3 cm.
  • Antall skifter: 14
  • Gjødsling: grunngjødslet med ca 5-6 tonn husdyrgjødsel pr daa. Senere gjødsels det med 16-20 kg fullgjødsel 25-2-6 etter annenhver avbeiting. Raigraset bør ha en lys grønn farge for å smake godt.
  • Skiftestørrelse: beitedyra får nytt skifte hver dag, men kan gid mulighet til også å beite gårsdagens skifte. Skiftene bør kunne være i størrelse 0,8-1 daa pr 10 melkekyr.
  • Tilleggsfôring: for å regulere vomfunksjonene, bør dyra ha fri tilgang til surfôr, halm eller høy under melking. Kraftfôrtildelingen bør kunne justeres opp eller ned etter vekstforholdene. Dyra må få ekstra tilgang på salt, mineraler og vitaminer hvis kraftfôrtildelingen er begrenset.
  • Nattbeite: Nattbeitet kan enten være håveksten på enga eller ett eller to større skifter med raigras som brukes som kontinuerlig beiting. Dersom dyra ikke makter å holde raigraset i den vegetative fasen (uten stråstrekking), bør deler av beitet slås ned. La graset tørke på stubben og bruk så arealet som nattbeite, da halvtørt raigras er svært smakelig for kyrne.

Med et slikt opplegg har det i forsøk blitt oppnådd 30 kg melk pr ku pr døgn uten bruk av kraftfôr.

        Forslag til skifteinndeling på raigrasbeite

 

Annet grønnfôrbeite

Raps og grønnfôrnepe kan brukes som høstbeite til storfe, helst til stripebeiting. Korngrønnfôr, gjerne i blanding med erter eller vikker er også aktuell til stripebeiting. Kvaliteten på kornet kan synke fort. Skiftet bør derfor ikke være stort. Vil en bruke et større areal er det bedre å så korngrønnfôret i flere omganger, for eksempel med ei ukes mellomrom.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.