12. Beiting

30.01.2018 (Oppdatert: 06.12.2018) Marit Dyrhaug

 

Innhold:

 • Innledning
 • Beitetyper
 • Etablering av beite                      
 • Stell og vedlikehold av beitet
 • Tilveksten i beitet og beiteaktivitet
 • Tråkkskader og tilskuddsfòr
 • Tilskuddsfòr og fòropptak på beite                      
 • Beitemetoder                
 • Grønnfòrbeite til melkekyr                      
 • Beite til sau                      
 • Sykdommer på beite                      
 • Utmarksbeite                      

 

Utskriftsvennlig versjon

Oppgaver:

 1. Hvilke typer beite er vanlig i bruk i Norge, og hva er typiske trekk ved hver av dem?

 2. Sammenlign beitevekster med engvekster. Beskriv forskjeller og likheter. Hvorfor stilles det ulike krav til vekster i eng og beite?

 3. Hvordan bør beite inngå som del av forrasjonen til melkekyr?

 4. Hvordan kan du regulere beitinga slik at dyra til enhver tid får best mulig kvalitet på beitevekstene?

 5. Se på grønnforbeite til melkeku i teksten. Gi ei vurdering av dette beiteopplegget ut fra forhold på en går du kjenner. Er det mulig å gjennomføre denne anbefalingen her? Begrunn svaret.

 6. Hvordan bør utmarksbeite og eng utnyttes best mulig i en sauebesetning?

 7. Vurder behovet for pussing av beite på en gård du kjenner. Sørg for at dette arbeidet blir utført og velg metode ut fra de muligheter som finnes lokalt. Lag samtidig en plan for hvordan du kan unngå at uheldige ugrasarter får anledning tilo å oppformeres på beitet.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.