Stubbhøyde

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

En stubbhøyde på 10 cm vil være gunstig for engvekstenes gjenvekst og overvintringsevne, men noe av avlingen blir da stående igjen på jordet. Stubbing ned mot for eksempel 5 cm, vil gi mindre avlingstap. Faren ved så lav stubbing er at særlig timotei og hundegras da kan gå fortere ut. Dersom overflaten er veldig jevn, kan man stille høsteredskapene lavere enn om det er ujevnt. Det er viktig å unngå at deler av enga blir snaubarbert. Svært lav stubbing kan gi forurensning av fôret ved at jord og gjødselrester blir sugd opp fra overflata. I de fleste tilfeller bør stubbhøyden være et sted mellom 5 og 10 cm.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.