Innledning

13.10.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Driftsmåten i grasmark kan omfatter alle tiltak som brukeren benytter for å oppnå grovfôravlinger med god kvalitet. Valg av driftsmåte vil ha stor innvirkning på utvikling i botanisk sammensetning, fôrkvalitet og avlingsmengde. Dette kapitlet omhandler bare innvirkning av høstesystem (høstetidspunkt, antall slåtter, beiting, stubbhøyde og lignende), samt litt om forskjeller mellom kort- og langvarig eng.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.