Såbedet

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Såbedet må vera jamnt og fritt for stein slik at det går greitt å høste uten å få med jord og stein i avlinga. På løs jord kan det lønne seg å tromle jorda før såing for jevnere sådybde, jevnere overflate og knusing av klumper.  Grasfrøet er smått, og dersom såbedet er for løst, kommer frøet lett for djupt, og spiringa blir dårlig. Etter såing bør arealet tromles.  Dette for å klemme ned stein, gi frøene bedre kontakt med jorda og dermed bedre spirevilkår (forutsatt tromling rett etter såing).  Vanntransporten i jorda bedres ved tromling.  Glatt trommel gir jevn overflate, men det er fare for gjenslemming av jorda. Cambridgetrommelen, som har løse ringer med rifler på annenhver ring, anbefales fremfor glatt trommel. Den gir bl.a. liten fare for gjenslemming. Ved breisåing tilrås ei lett nedmolding av frøet før tromling med glatt trommel eller tromling med Cambridgetrommel uten nedmolding av frøet.  

Figur 1: "Det ideelle såbed". Frøet ligger på sålen etter harvinga.  Mindre jordpartikler tett inntil frøet sikrer spireråme. Vanntransporten oppover er intakt i jorda under harvesålen. Topplaget har større jordaggregat for å hindre uttørking. (Etter Knut Lindberg).     Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.