Gjødsling til gjenlegg

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Tabell 1: Generell gjødseltilråding for ulike gjenleggsmetoder. 

Kg N/daa Kg P/daa Kg K/daa
Tidlig vårgjenlegg med dekkvekst 10 1,5 9-11
Tidlig vårgjenlegg uten dekkvekst 10-12 1,5 9-11
Tidlig høstgjenlegg 5 1,5 6
Seint høstgjenlegg Ingen gjødsling i gjenleggsåret.

 

Vurder jordanalysene.  Oppfyll fosfor- og kaliumbehovet med husdyrgjødsel og suppler med handelsgjødsel.  Kjør ut husdyrgjødsla etter pløying, slik at gjødsla blir blanda inn i pløyelaget og ikke blir liggende for dypt.  Harv ned straks for å unngå nitrogentap. Ikke overdoser med husdyrgjødsel. Siden plantene i et gjenlegg er små og har dårlig utvikla røtter vil de ikke kunne utnytte større mengder gjødsel. Vær oppmerksom på ettervirkning av husdyrgjødsel tilført i foregående år med f.eks. åker.  Handelsgjødsel kan kjøres ut etter spiring av gjenlegget, nå man evt. ser behov for tilleggsgjødsling. God nitrogentilgang stimulerer ugrasspiring, så det har ingen hensikt å gjødsle gjenlegget for sterkt. 

 

Nyspira gjenlegg med noe oppslag av tidligere grasvekst (Foto: Ragnhild Renna)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.