Gjenleggsmetoder

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Tidlig vårgjenlegg med eller uten dekkvekst

Så tidligst mulig om våren slik at ugraset ikke får et forsprang, men husk også at jorda må være laglig før man starter bearbeiding. Sein såing på våren kan gjøre at mye av spirefuktigheita er borte når frøet blir lagt i jorda. Dessuten spirer ugrasfrøet lettere i varm jord og da blir det en tøff konkurannse for grasspirene. Dekkvekst brukes kun når det er fare for mye ugras og det er behov for avling i gjenleggsåret.  Legde i dekkveksten krever umiddelbar høsting.  Det er ekstra viktig at høstinga ikke skader gjenlegget. Høst under tørre forhold og vurder hjulutrustning og kjøreteknikk.  Høg stubbing (10-12 cm) er best.  Gjenlegget bør ikke høstes seinere enn at plantene kan forberede seg til vinteren. Høsting i september/oktober er ugunstig.  

 

Tidlig høstgjenlegg

Dette såes før 20. august, slik at graset får tid til etablering før innvintring. Gjenlegget bør være minimum 10 - 15 cm høgt ved innvintring Erfaring har vist at denne metoden gir best etablering av eng, men ikke dersom det skal såes med kløver.  Kløver bør såes om våren for å få god etablering og kløveren kan såes våren etter gjenlegget. Høstgjenlegg høstes normalt ikke i gjenleggsåret.   

 

Seint høstgjenlegg

Såing sist i september eller i oktober.  Frøet bør ikke spire før til våren.  Dette er en usikker metode i områder uten stabilt snødekke. Frø som er begynt å svelle og har starta spiringa er mer utsatt for å ødelegges ved frost.   

  

Fornying uten pløying (direktesåing)

Det er vanskelig å lykkes med denne metoden.  Årsaken kan være at frøene ikke får kontakt med jord og dermed nok spireråme, at døende planterester skiller ut spirehemmende stoffer osv.  Metoden kan benyttes når pløying og annen jordarbeiding er uaktuelt på grunn av steinrik mark, det er ønske om å ta vare på grunne steingrøfter som fungerer, ved reparasjon av ny eng eller i bratt terreng m.m. NB! Pløying er å foretrekke der dette er mulig. 

 

Et godt resultat kan oppnås ved å:

  • Brakke marka om høsten.
  • Fjerne planterester før såing, for eksempel med fôrhøster.
  • Harve over marka for å rive opp plantedekket og få opp litt jord (f.eks. med stivtindharv).  
  • Så tidlig om våren, mens det ennå er spireråme i jorda.  Radsåing er å anbefale. Store frø, som frø av artene engsvingel, bladfaks, raigras, kløver har best forutsetning for å spire når spirevilkåra ikke er optimale.
  • Tromle der det er mulig, for å sikre frøet kontakt med jord.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.