Forgrøde til eng

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Potet eller rotvekster er de beste forkulturene til eng. Da får man bearbeida jorda og redusert både pakkeskader og en del flerårig ugras. Gjenlegg rett etter eng er ikke det gunstigste, fordi planterester fra enga vil gjerne skille ut spirehemmende stoff under nedbrytinga. En sesong med grønnfôr vil være bedre enn eng etter eng. Og helst bør det dyrkes grønnfôr i to vekstsesonger. Da blir mye av grastorva omsatt og en får også tynt rotugraset. 

Valg av jordarbeiding avhenger av forhistorien til gjenleggsåkeren.

Pløying er aktuelt bl.a. når:

  • jorda er hardt pakka på grunn av kjørebelastning.
  • det er nødvendig å bryte opp sjikt i jorda som hindrer vannet å trenge ned.
  • det er mye rotugras og det ikke er ønskelig å brakke.
  • enga som skal fornyes har seig grassvor.

Er det mye flerårig ugras i enga (f.eks. grasugras som sølvbunke, tunrapp, knerevehale og kveke) eller pløyinga har vært mislykka, kan enga med fordel brakkes før gjenlegg.  (Se ellers kap. 8 om plantevern).  Ved gjenlegg etter åkervekster kan harving være første jordarbeiding.   Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.