Grovfôrskolen

(Oppdatert: 29.08.2019)

 

Grovfôrskolen er et studieopplegg som først ble ferdigstilt i 2010. Studiet ble revidert i 2016 i forbindelse med at det ble gjenopptatt som et høyskolestudium som gav studiepoeng, med et samlingsbasert kursopplegg som varte fra september 2016 til oktober 2017. Målet med grovfôrskolen er å øke grovforandelen i forrasjonen til husdyr, bedre kvaliteten på grovforet og dermed sikre og forbedre driftsgrunnlaget på gården.

I Grovfôrskolen finner du i dag 23 fagartikler med tabeller og bilder. Fagartiklene er skrevet av NLR- rådgivere med lokal kjennskap til grovfôrdyrking i landsdelen. Noen av artiklene inneholder grunnleggende faglitteratur som belyses ut fra nordnorske forhold, mens noen er mer spesialisert. I menyen til høyre finner du en oversikt over disse. For å lette tilgangen til spesialisert fagstoff er det også lagt inn linker og litteraturhenvisninger til eksternt fagstoff.

For hver artikkel er det utviklet et oppgavesett som står fritt til disposisjon til bruk for gårdbrukere, i skolen eller i andre sammenhenger.
Men det er Norsk Landbruksrådgiving som skriver ut kursbevis til deltakerne på organiserte kurs.

Prosjektet "Grovfôrskolen" ble i 2010 finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet for landbruket, KIL, Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Nordland Fylkeskommune. Det er i tillegg lagt ned betydelig egenandel fra Norsk Landbruksrådgiving og OPUS-Sortland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.