Ny giv nytt liv – Innspill fra bøndene og plan videre

25.03.2019 (Oppdatert: 06.10.2020)

De tre siste måneder har Ny giv nytt liv prosjekt gjennomført flere møter, og sendt ut spørreskjemaer til bøndene i nordre Nordland. Vi har fått mange gode innspill fra bøndene

 

Ny giv nytt liv prosjekt møtte bøndene i Lofoten og Vesterålen mellom 15. Des. 2018 og 14. Feb. 2019 i forbindelse med kartlegging av konkrete tiltak for prosjektet. Vi hadde infomøter på Alstad, Storeidøya og Svolvær i Lofoten, og Lødingen, Bø og Øksnes i Vesterålen. Mange deltok i de gruppediskusjonene som fulgte presentasjonene.  I tillegg sendte vi ut tre elektroniske spørreskjemaer til fleste av bøndene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Resultatene fra de tre spørreundersøkelser og gruppediskusjonene er oppsummert nedenfor:

Spørreundersøkelse I – Småfebøndene

a) Spørsmål om nydyrking, dreneringstiltak og rasjonelle driftsbygninger

Bondens plan

                   Behov for assistanse

Mer rasjonelle driftsbygninger

 • Eierskifte og generasjon skifte midler
 • Bedre pris i markedet, kapital og gunstige lån
 • Teknisk og økonomisk rådgiving
 • Arealgrunnlag og sikkerhet for areal

Dreneringstiltak

 • Tid, utstyr og kunnskap
 • Økonomisk støtte, kapital og økt grøftetilskudd
 • Faglig oppfølging i prosessen

Nydyrking

 • Tid og kunnskap
 • konsekvens utredning, hjelp med søknad
 • Økonomisk hjelp og kapital
 • Trenger aktuelt areal  

 

b) Spørsmål om beitebruk og tilleggsnæringer

Bondens ønske

                 Utfordringer

Øke produksjon

 • Tid- resurs
 • Økonomi, tilskudd stopp og marked
 • Størrelse på driftsbygning og lønnsomhet
 • Rovviltskader og dyrevelferd
 • Innredning, gulv i fjøs. Kjøp av kraftfôrsilo
 • Mer areal og tilgang til bra jord

Større bruk av beite

 • Gjerder – Mot utmark og ellers rundt teigene. Utmarkgjerder og spredning av gran, og kostnader til gjerding
 • Økonomi
 •  Turister og fritidsboliger
 • Mer areal på eget bruk, må leie
 • Kommunens fradelingspraksis som utfordrer både jordlov og strandloven 

 

Spørreundersøkelse II –  Storfebøndene

a) Spørsmål om melkekvoter

 

Vil du sikre at produksjonen forblir i kommunen?

 

 

b) Spørsmål om løsdrift og behov for assistanse

 

c) Spørsmål om dreneringstiltak og nydyrking

Bondens plan

Behov for assistanse

Fremtidsretta driftsbygning

 • Økonomi, driftsplan, driftsbygning osv.
 • Skal ikke endre- dersom endring – kjøp av kvote
 • Smil midler, grøfteplanlegging, prosjektering
 • Kretsløpsteknologi
 • Planlegging og gjennomføring

Dreneringstiltak

 • Bedre lønnsomhet
 • Kapasitet
 • Søknad om dreneringstilskudd, planlegging, utførelse
 • Økonomisk støtte
 • Leie inn gravemaskin

Nydyrking

 • Økonomiske støtte
 • Dyrkningstilskudd. Godkjenning av dyrkingsareal
 • Få inn dyrkningssøknad til kommunen
 • Enklere saksgang – lemping i regelverk.

 

 

d) Spørsmål om beitebruk

Bondens ønske

Utfordringer

Behov for assistanse

Større bruk av beite

 • Topografi
 • Avstand!
 • Mangel på gjerde
 • Økonomi
 • Dårlig, vassjuk jord som trenger drenering for å bli kvitt ugras
 • Lite arealer tilgjengelig
 • Muligens bruke dårlig innmark til beite
 • Økonomisk
 • Gjerding

 

Spørreundersøkelse III –  Framtidsretta Landbruk

 

I tilfelle du vil bo i området:

 1. Vil du fradele boligen, og selge jorda?
 2. Vil du bygge ny bolig?
 3. Vil du bygge ny boligen på tomt på gården?

 

 

Gruppediskusjon i Lofoten

Tema som ble diskutert:

 1. Gjerdehold – Gjerdeloven tolkes ulikt. Ønske om å utprøve «No fens».
 2. Turister & sykling i beitesesongen som skaper uro for beitedyr
 3. Bankene i Lofoten må være mer offensiv i finansiering av kjøp av gårder eller til utbygg av gårder
 4. Generasjonsskifte
 5. Lønnsomhet/satsing – Kommunene må være mer aktiv og gi tilskudd for å stimulere til videreføring og oppstart på bruk. Få møter med bønder fra Helgeland som kan fortelle om hvordan de satser på landbruket

Gruppediskusjon i Vesterålen 

Tema som ble diskutert:

 1. Arbeidskapasitet – driftsopplegget krever stor arbeidsinnsats
 2. Kommune – landbruksetaten lite samarbeidsvillig
 3. Økonomi – store investeringer gjør på små bruk gjør inntjeningen vanskelig
 4. Generasjonsskifte
 5. Gjerdehold – Dårlig GPS dekning på telefon gjør «no fens» vanskelig

Tiltak og plan videre

Vi skal jobbe videre med tre hoved temaer basert på informasjonen vi har mottatt fra bøndene:

 • Gjerding/turister/beitebruk
 • Generasjonsskifte/finansiering
 • Nydyrking/drenering

Vi planlegger å holde fagmøter og markdager rundt Lofoten, Vesterålen og Ofoten innen 2019.

 

 

 

Tusen takk til alle som besvarte våre spørreundersøkelser.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.