Helsesauen, modulkurs 2020

05.12.2019 (Oppdatert: 06.10.2020) Tor Erling Nilsen

Arktisk kompetansesenter for sau (AKS) i samarbeid med Stordyrveterinærene i Vesterålen og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterer sauebønder i regionen til å delta på et nytt og unikt konsept tilpasset sauedrift under våre arktiske forhold.


Kursserien inneholder fem moduler og gjennomgår systematisk problemstillinger og utfordringer gjennom sauedriftas årshjul, med fokus på blant annet. grovfôr og fôring, lamming, sjukdommer hos søya, sjukdommer hos lam, forebyggende tiltak -og behandling, samt oppfôring av kopplam. Hvert tema drøftes med tanke på velferd og økonomi. Egne sekvenser på hver modul om gammelnorsk sau/villsau og utfordringer i forbindelse med hold av denne rasen.

Kurset bygger også på erfaringsutveksling sauebønder imellom. Kursmodulene avholdes i elevstua på Sortland VGS; avd. Kleiva

Modulene vil kjøres på dagtid. Endelige tidspunkt fastsettes i god tid før hver modul. Nærmere informasjon sendes ut etter endt påmelding.

 

(Med forbehold om endringer i programmet)
Modul 1 (23. Jan): Fôring og helse relatert til arktiske forhold:
Det legges spesielt vekt på grovfôrkvalitet som basisgrunnlag for god fôring. Fokus på fôringslære og utfordringer vedr fôring av kvit sau og villsau under våre forhold. Praktisk øvelse i holdvurdering. Det blir også tema mangelsykdommer.
Det må tas grovfôrprøver i forkant av kurset, se mer i programmet til modul 1. Analysen dekkes av deltaker, gjennomgang av surfôrtolken dekkes av prosjektet.

Modul 2 (24. jan): Sjukdommer hos søya:
Det fokuseres på hyppig forekommende sjukdommer hos søya i oppstallingsperioden. Erfaringsbasert kunnskap hos lokale veterinærer og sauebønder danner grunnlag for målrettet undervisning med fokus på regionale forhold. Gjennomgang av sykepleie og sauesignal. Vaksinering, innvollssnyltere og utrangering blir også tema.

Modul 3 (30. mars): Lamming 5 timer:
Alle faser i lammingsperioden blir belyst. I tillegg til lokale veterinære krefter, får man input fra Helsetjeneste for sau. Næringen selv bidrar med tips om gode driftsrutiner. Økonomi vedr. lammetap gjennomgås.

Modul 4 (31. mars): Sjukdommer hos lam, kopplamproduksjon 5 timer:
Modulen tar for seg sjukdom fra lammet er født og til det skal sendes på utmarksbeite. Velferd, oppal og økonomi i kopplamproduksjonen blir tatt opp. Økonomi i forbindelse med besetningsutbrudd av sjukdom belyses. Erfaringsutveksling mellom bøndene.

Modul 5 (juni): Beite og grovfôr.  Dyrevelferd. Styringsverktøy i moderne sauedrift.

Det legges vekt på aktuelle beitevekster, grovfôrproduksjon og kvalitet på vår- og høstbeite. Markvandring. Helårs utegang under arktiske forhold belyses. Drøfting av moderne styringsverktøy i sauedrifta.

Kurset kan gjelde som kompetansebevis iht. dyrevelferdsloven ved fullføring av alle modulene.

 

 

Kurset koster kr. 1500,- per modul, eller samlet kr. 5 500,- for hele modulserien. Lunsj er inkludert. Påmelding innen 20. Desember til Tor Erling Nilssen; e-post ten@nlr.no eller tlf. 47 25 95 13. Oppgi hvilke moduler du ønsker.

Utviklingen av kurset er støtta av KSL Matmerk gjennom programmet Kompetanse i landbruket (KIL) og Nordland fylkeskommune.

Faglig ansvarlig er Stordyrveterinærene i Vesterålen og Norsk landbruksrådgiving

Program for kurs-moduler

Modul 1 (23.Jan)

Modul 2 (24. Jan)

Modul 3 (30.mars).

Modul 4 (31.mars).

Modul 5 (Juni)

 

 

Helsesauen modul 3, 4 og 5 er utsatt på ubestemt tid pga. korona !

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.