Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har siden 1. januar 2018 omfattet Nordland, Troms og Finnmark. Vi formidler høy fagkunnskap til et landbruk i utvikling. Vi er eid av om lag 1800 bønder og har 40 dyktige og kompetente ansatte, med kontorsteder i hele landsdelen: fra Brønnøysund i sør til Vadsø i nord. NLR Nord Norge er en del av NLR nasjonalt, som er en landsdekkende rådgivertjeneste.

Våre rådgivere har spisskompetanse på dyrking av gras, frukt, bær, potet og grønnsaker, i tillegg har vi flere spesialrådgivere innen fagområdene byggteknikk, maskinteknikk og presisjonslandbruk, økonomi, helse, miljø og sikkerhet.