Medlemspriser 2021

Grunnkontingent (også HMS-medlemskap)

1 050

Pr foretak. MVA. Her vil avløserlag o.l foretak være unntatt slik kontingent.

Arealkontingent - Grovfôr og korn

1-100 daa

1 575

Pr. foretak. MVA. Dette er en samlet tjenestepakke som inneholder jordprøveuttak, gjødselplanlegging

(unntatt skifter som omfattes av bær, grønnsaker og potet), tilgang på medlemsblad,

deltakelse på fagdager/ markdager, rett til telefonveiledning og ett årlig gårdsbesøk på forespørsel.

«

101-300 daa

2 625

«

301-700 daa

3 675

«

701 daa =>

4 725

Grunnpakke/arealkontigent bær (kun friland), potet og grønnsaker

3000

Inkl. 1 besøk, telefonveiledning, infoskriv potet, grønnsaker og bær, gjødslingsplan

(unntatt skifter som omfattes av grovfôrdyrking), jordprøver og

invitasjon til fagdager/markdager, plantevernhefte i bær og grønnsaker

HMS kontingent – Hovedmedlem

2 310

Pr medlem. 2/3 MVA. Definert tjenesteinnhold: Les mer om HMS-avtalen her

HMS kontingent - Tilleggsmedlem

1155

Pr medlem. 2/3 MVA. Definert tjenesteinnhold: Les mer om HMS-avtalen her

Vi har egne medlemspriser på alle våre tjenester utover det som ligger i vår medlemspakke.

Merk deg at både gjødselplan og jordprøver er innlagt i vår arealkontigent på grovfor. Er du først medlem så tilkommer ingen ekstra utgifter på disse tjenestene!

Er du ikke medlem kan alle våre tjenester kjøpes men da til en annen pris enn medlemspris.

Ta kontakt med en av våre ansatte om du ønsker å vite mer om våre pristilbud : Våre ansatte