Kontingentpriser

Grunnkontingent

Grunnkontingenten betales av alle medlemmer. Gir blant annet medlemspris på en rekke av våre tjenester og stemmerett ved årsmøte

Pris: 1100,-

Arealkontingent – Grovfôr og korn

Dette er en samlet tjenestepakke som inkluderer:

 • Jordprøver gjødselplanlegging for grovforareal
 • Tilgang på medlemsblad
 • Deltakelse på fagdager/markdager
 • Rett til telefonveiledning
 • Ett årlig gårdsbesøk på forespørsel

Pris:

1-100 daa: 1650,-

101-300 daa: 2750,-

301-700 daa: 3850,-

701-1000 daa: 4950,-

1011 daa =>: 5500,-

Grunnpakke grønt (for potet, grønnsaker og bær på friland og i tunnel)

Grunnpakke grønt inkluderer:

 • Ett besøk i vekstsesongen
 • Telefonveiledning
 • Infoskriv grønt
 • Jordprøver og gjødslingsplan for grøntareal
 • Invitasjon til fagdager/markdager
 • Plantevernhefte for bær og grønnsaker

Ytterligere besøk faktureres pr time til medlemspris kr 840 + mva (reisetid og reiseutgifter faktureres ikke).

NB! De som har grovfôr som hovedproduksjon, og bare har litt potet, grønnsaker eller bær på friland, kan slippe grunnpakke – og eventuelt kjøpe rådgiving og gjødselplan til timepris

Pris: 3150,-

HMS-kontingent

HMS-avtalen inkluderer:

 • HMS-besøk på gården tilbys hvert 3. år
 • Hjelp til å utarbeide handlingsplan for HMS for din gård
 • Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten tilbys hvert 3. år
 • Ekstra konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten ved behov
 • Ekstra HMS-bistand ved forespørsel
 • Telefonveiledning om HMS-spørsmål
 • Krisebistand når det virkelig gjelder
 • Ekstra HMS-besøk t il medlemspris
 • Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
 • Rabatterte kurs
 • Fagmøter
 • Nyhetsbrev seks ganger i året

Pris:

Hovedmedlem: 2425,-

Tilleggsmedlem: 1210,-