Tillitsvalgte

06.02.2017 (Oppdatert: 28.01.2019)

Kåre Holand er styreleder, og Andreas Ole Helskog er nestleder. Tillitsvalgte i NLR Nord Norge - etter årsmøtet 20.03.2018

Oversikten viser:

  • Tillitsvalgte som styre
  • Tillitsvalgte som valgkomite, samt instruks for komiteen
  • Tillitsvalgte som årsmøtedelegater

 Styret

Norsk Landbruksrådgiving Nordland ledes av et styre på åtte medlemmer.  Styret har nå følgende sammensetning: 

Styrefunksjon Fornavn Etternavn Telefon E-mail
Styreleder Kåre Holand 91168438 kaholan@online.no
Nestleder Andreas Helskog 92236252 helskoga@gmail.com
Styremedlem Hallvard Ellingsen 48103979 halell01@online.no
Styremedlem Geir Tønder 90762861 geir@slettstrand.no
Styremedlem Magne Setvik 90576827 m.setviking@gmail.com
Styremedlem Bjørn Kvammen 95180632 bkvammen@hotmail.com
Styremedlem Bjørn Tore Søfting 99263422 strandheim@live.no
Ansatterepresentant Tom Okan 92629452 tom.okan@nlr.no
Varamedlem 1 Kjersti Delp 90011196 kjerstidelp@hotmail.com
Varamedlem 2 Pål Ove Wika 48234191 paa-vik@online.no
Varamedlem 3 Dag Solfjell 41513425 dagalf01@gmail.com

 

 

Valgkomité

 

 

Valgkomiteen for NLR Nord Norge i 2018 består av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer. Leder av valgkomiteen er Einar Kristiansen tlf. 95927120 eimkrist@hotmail.no og nestleder av valgkomiteen er Borghild Wingan tlf. 95204716 borghild.wingan@gmail.com

 

Valgkomite Faste Vara
Nordland Sør Lena Steinslett Ingrid Hagen
Nordland Nord Borghild Wingan Jack Lindgaard
Troms Harald Kaasen jr Rune Håkstad
Finnmark Eli Rushfeldt Torhild Gjølme

 

Møteleder årsmøtet 2019: Karl Olav Karlsen med Pål Ove Wika som vara

 

Årsmøtedeltakere  2018

 

Kommer.....Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.