Avtaler

06.02.2017 (Oppdatert: 21.03.2017)

Sammenslutningsavtale

I 2016 underskrev de fire enhetene Helgeland Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Lofoten, Norsk Landbruksrådgiving Salten og Norsk Landbruksrådgiving Helgeland en sammenslutningsavtale om å bli én enhet fra 1.1.2017.

Målet med sammenslutningen var 'å skape en enhet som er mer robust, gi helhetlig og uavhengig rådgiving, gi rom for utvikling, gi medlemmene økt lønnsomhet, være attraktiv for ansatte, ha godt fagmiljø og gi den enkelte ansatte utviklingsmuligheter.' De lokale rådgivingsenhetene som var parter i sammenslåingen nedsatte et interimstyre, det ble gjort vedtak i respektive årsmøter, og sammenslutningen ble teknisk gjennomført ved at Helgeland Landbruksrådgiving fremsto som overtakende part. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) deltok ikke i sammenslåingen, men rådgivingsavdelingen ble besluttet overført til den sammensluttede rådgivingsenhet.

Sammenslutningsavtalen i sin helhet finner du her.

Hovedavtale

Hovedavtalen er en avtale mellom NLR Nordland og Norsk Landbruksrådgiving sentralt, og sier noe om den tilknytning og de forpliktelser som rådgivingsenheten har overfor Norsk Landbruksrådgiving.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.