I en NLR Viken jobbes det en del med faste kjørespor i eng. I samarbeid med NLR Øst har vi to forsøksfelt, et i Våle og et i Aremark. I disse feltene skal vi se på hvordan pakking av enga påvirker avlingene og jorda.

Norwegian Agro har laget en film sammen med Jon Herman og Julie om prosjektet. I filmen lærer du om erfaringer med faste kjørespor og hvordan det påvirker jorda med mer.

Faste kjørespor i eng | NLR-prosjekt hos Jon Herman Wold-Hansen