Grovfor Foto Atle Aronsen

Prognosehøstinger

Slått - kvalitet eller mengde? Prognosehøstingene kan gi deg ei rettesnor!
Markdag i Valnesfjord Foto Anne Marit Isachsen

Potet- og gulrotmarkdag i Valnesfjord 16. juli

Tradisjonen tro hadde vi markdag på Nes og Stokland i år også. Her holder de største produsentene til – i «gulrotbygda» Valnesfjord. Tidligere har det vært mange produsenter av grønnsaker og potet her, men nå er det bare to igjen.
NLR Nord Norge
Grovfor Foto Barre

Grovfôrproduksjon i tørt vær – avlinger ved førsteslått i Vestvågøy!

Det har vært forsommertørke i store deler av Nord-Norge, og Vestvågøy er et av disse områdene. Her har mange grovfôrdyrkere tatt en tidlig førsteslått, mens andre har valgt en senere slått. Avlingsmengde ved tidlig 1.slått ser ut til å være noe redusert, målt mot normal førsteslått, men fôrkvaliteten ser ut til å være bra.
NLR Nord Norge
Timoteifelt Foto Ida Karlstrom

Nye timoteisorter i Nord-Norge

I samarbeid med Graminor har NLR Nord Norge etablert flere forsøksfelt på timotei i Nord-Norge, for å utvikle frø til nye timoteisorter for nordlige strøk. Graminor er sortseier, og NLR NN er prosjekteier.
NLR Agder
Tiriltunge

Mer kunnskap om engbelgvekster

Nye arter og sorter av engbelgvekster kan gi bedre næringsforsyning til jorda og mer proteinrikt grovfôr i økologisk landbruk. Sommeren 2019 etablerte enheter i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) ni observasjonsfelt med ulike sorter av kløver, luserne, tiriltunge og vintervikke. Etablering, overvintring og varighet skal undersøkes.
NLR Nord Norge
Gront bilde

Funn av tørråte i Midt-Troms

3. august ble det funnet tørråte i en Asterix-åker i Målselv. Da var det 12 år siden forrige bekrefta funn i Midt-Troms. Kilden er settepotetbåren smitte (primærsmitte i sertifisert settepotet fra Østlandet), og symptomene har antagelig begynt å utvikle seg i perioden 21-25. juli. Da var det gode forhold for smittespredning av tørråtesoppen i dette området.
NLR Nord Norge
Vallkonferens

Smånytt från Vällkonferensen

I februar var vi en liten delegasjon fra Norge som var to dager i UIltuna utenfor Uppsala på den svenske Vällkonferensen. Vi fikk med oss mange interessante og lærerike innlegg.
NLR Nord Norge
Jordprove Brita

Tid for jordprøver

Nå står alle rådgiverne i NLR Nord Norge klar til å dra ut å ta jordprøver for dere. Jordprøvene er utgangspunktet for å kunne lage en gjødselplan. Alle som søker om produksjonstilskudd skal ha gjødselplan. Dersom bruket ikke har en slik plan, blir det gjort trekk i tilskuddet basert på areal.
NLR Nord Norge
Kulturmarksarter pa slattemark

Markdag i Børselvs kulturlandskap

14. august 2020 arrangerte NLR Nord Norge markvandring på gammel slåttemark i Børselv/Pyssyjoki/Bissojohkas i Porsanger kommune. Slåttemark er en naturtype som blir sjeldnere og sjeldnere, og er avhengig av tradisjonell skjøtsel. På grunn av effektivisering i landbruket – som vi også nyter godt av – har Miljødirektoratet gjennom naturmangfoldloven gitt slåttemark status som Utvalgt naturtype.
NLR Nord Norge
Hoymole i eng Gustav Karlsen

Hekta på ugras

Høymole, krypsoleie, knebøyd revehale (knereverumpe), vassarve – uheldigvis har vi flere brysomme ugrasarter å hanskes med.
1 ... 6 7 8