Gront bilde

Funn av tørråte i Midt-Troms

3. august ble det funnet tørråte i en Asterix-åker i Målselv. Da var det 12 år siden forrige bekrefta funn i Midt-Troms. Kilden er settepotetbåren smitte (primærsmitte i sertifisert settepotet fra Østlandet), og symptomene har antagelig begynt å utvikle seg i perioden 21-25. juli. Da var det gode forhold for smittespredning av tørråtesoppen i dette området.
NLR Nord Norge
Vallkonferens

Smånytt från Vällkonferensen

I februar var vi en liten delegasjon fra Norge som var to dager i UIltuna utenfor Uppsala på den svenske Vällkonferensen. Vi fikk med oss mange interessante og lærerike innlegg.
NLR Nord Norge
Jordprove Brita

Tid for jordprøver

Nå står alle rådgiverne i NLR Nord Norge klar til å dra ut å ta jordprøver for dere. Jordprøvene er utgangspunktet for å kunne lage en gjødselplan. Alle som søker om produksjonstilskudd skal ha gjødselplan. Dersom bruket ikke har en slik plan, blir det gjort trekk i tilskuddet basert på areal.
NLR Nord Norge
Kulturmarksarter pa slattemark

Markdag i Børselvs kulturlandskap

14. august 2020 arrangerte NLR Nord Norge markvandring på gammel slåttemark i Børselv/Pyssyjoki/Bissojohkas i Porsanger kommune. Slåttemark er en naturtype som blir sjeldnere og sjeldnere, og er avhengig av tradisjonell skjøtsel. På grunn av effektivisering i landbruket – som vi også nyter godt av – har Miljødirektoratet gjennom naturmangfoldloven gitt slåttemark status som Utvalgt naturtype.
NLR Nord Norge
Hoymole i eng Gustav Karlsen

Hekta på ugras

Høymole, krypsoleie, knebøyd revehale (knereverumpe), vassarve – uheldigvis har vi flere brysomme ugrasarter å hanskes med.
1 ... 5 6 7