Så er våronna her og kanskje du fremdeles lurer på hvordan du skal gripe gjødslinga an på et fornuftig og økonomisk vis. Hvordan er det med miljøkrav? Hva trenger plantene av næring for å vokse bra og få god kvalitet?

Hvis du er en av dem som river deg i håret foran haugen med kompost, sekken med pelletert hønsemøkk, og lasset med hestegjødsel så kan dette møtet være til hjelp.

Det blir foredrag ved Hans Gaffke NLR Øst, nasjonal fagressurs småskala økologisk grønnsaksdyrking.

Evju bygdetun gjerde gronnsaker blomster HS

Dato: mandag 8 mai

Tid: 19:00 - 21:00

Sted: Teams

Program

 • Gjødslingsplan – hva må vi vite for å lage en god plan? ved Kari Bysveen, NLR Innlandet
 • Gjødsling i allsidig økologisk grønnsaksdyrking, ved Hans Gaffke, NLR Øst
  • Gjødsling med organiske gjødselmidler
  • Gjødselvirkning i år og på sikt
  • Grunngjødsling og tilleggsgjødsling – hva og hvordan
  • Tiltak for å optimere utnyttelse av næringsstoffene
  • Gjødsling i sammenheng med vekstskifte, miljø og regelverk
Gulrot TE P1160454
Rod kal HS
Gresskar DSC 0089

Spørsmål sendes til Hege.sundet@nlr.no eller Kari.bysveen@nlr.no

For deltagelse, bruk deltakerlink øverst i saken. Du trenger ikke å melde deg på. Gratis deltakelse.

Det blir ikke gjort opptak eller foredrag sendes ikke ut denne gangen.

Arrangementet er finansiert av prosjektet «Økosatsing etter de økologiske foregangsfylkene» ved Landbruksdirektoratet.

Deltakerlink