Maskindemonstrasjon og markvandring i Asker 21.september:

Det blir en hel ettermiddag hos Gårdbruker Jakob Volent, Ranvikveien 2 i Kana. De som ikke har mulighet til å stille på maskindemoen, vil kunne få med seg en gjennomgang kl.17.00.

Program:

  • 13.00-16.00: Maskindemonstrasjon, redusert jordarbeiding. Det blir et felt med direktesåing av høstkorn der vi prøver 3-4 såmaskiner med både tinder og skåler. Et felt med forenklet jordbearbeiding med skål- og tinderedskap. Det meste av redskapene er eid av lokale gårdbrukere og noe fra forhandlere.
  • 16.00-17.00: Pause med matservering
  • 17.00-19.00: Markvandring med gjennomgang av maskindemonstrasjonen og markvandring i fangvekster. Fire felt med ulike fangvekster, sådd både vår og høst.
  • Rådgivere fra NLR Østafjells og Landbrukskontoret vil være tilstede.

Meld deg på arrangementet her innen 19.september:

Meld deg på her

Markvandring og høstmøte i Bærum 28.september:

Markvandring i forsøksfelt med ulike fangvekster på Wøyen gård, etterfulgt av høstmøte inne med servering.

Program:

  • 17.00-18.00: Markvandring i åkeren som Olaf Bryn Røkholt driver på Wøyen - ruter med ulike fangvekster.
  • 18.00: Kaker og kaffe / te i Vinkelgården på Wøyen gård
  • 18.30: Oppsummering av siste års målinger av vannkvalitet i de mest utsatte vassdragene – Carla De Jong og Truls Hveem Hansson, Asker kommune og Gro Angeltveit, Bærum kommune
  • 19.00: Nye regionale miljøkrav – Otto Galleberg, Statsforvalteren
  • 20.00: RMP- og SMIL-midlene – Hallvar Hognestad, Landbrukskontoret i Asker

På grunn av enkel servering og begrensa plass i Vinkelgården ber vi om påmelding innen 23.september her:

Meld deg på her

Vi møtes på parkeringsplassen på Wøyen gård og går samlet til forsøksfeltet.

Kart over Wøyen gård:

Bilde1

Forsøksfelt, parkering, møte i Vinkelgården Arrangementet og prosjektet er støttet av Klima og miljøprogrammet i Viken, Asker kommune og Vannområde Vestre Viken.

Vel møtt!

Bilde1